ЗАЩО ДА УЧАСТВАМ ?
video-cover

Make your voice heard video-cover

Меню video-cover

ЗАЩО ДА УЧАСТВАМ ?

За да изразя мнение по въпроса за опазване на океана: :

Глас за океана позволява на всеки да се мобилизира в защита на океана и да изрази мнение относно политическите мерки, които трябва да бъдат приети на европейско равнище. Нека издигнем глас!

За да застане въпросът за опазване на океана в центъра на политическия дебат:

2019 година ще бъде от решаващо значение за бъдещето на океана. С Глас за океана, Surfrider Europe ще разпространи гласовете на гражданите, така че океанът да застане в центъра на програмите на кандидатите за европейските избори.

За да се осведомя по въпроса за опазване на океана:

Кампанията Глас за океана позволява на всеки гражданин да се запознае с основните проблеми, касаещи защитата на океана, като използва образователни инструменти, адаптирани към неговите познания.

Ако трябваше да избирате между следните 4 предложения, бихте казали, че сте на първо място ...

Pratiquant

Практикуващ водни спортове

Enseignant

Преподавател (независимо от ниво на образование и учебен предмет)

Expert

Експерт в морската сфера

Pratiquant

Гражданин