ЗАЩО ДА УЧАСТВАМ ?
video-cover

Make your voice heard video-cover

Меню video-cover

ЗАЩО ДА УЧАСТВАМ ?

За да изразя мнение по въпроса за опазване на океана:

Глас за океана позволява на всеки да се мобилизира в защита на океана и да изрази мнение относно политическите мерки, които трябва да бъдат приети на европейско равнище. Нека издигнем глас!

За да застане въпросът за опазване на океана в центъра на политическия дебат: