ЗАЩО ДА УЧАСТВАМ ?

Изберете тема, която да започнете

Идентифицирахме 4 основни проблема за океана. С кой от тях искате да започнете? (Всички теми трябва да бъдат попълнени, за да бъде валидна консултацията.)

Замърсяване на океаните

Тази тема се отнася до две опасения:

Замърсяване на океаните с микропластмаси

Качество на водата, свързано с морските дейности

Използване на ресурсите
океаните

Тази тема се отнася до тези опасения

Изкопаемите енергии и извличането на горива от морските пространства 

Да се премине ли към по-екологичен морски транспорт?

Възобновяеми морски енергии

Океанът и вие

Тази тема се отнася до тези опасения

Споделяне на знания за океана

Рискове, свързани с изменение на климата в крайбрежната област

Устойчив туризъм

Тази тема засяга тази загриженост:

Устойчив туризъм и опазване на наследството

попълнени 0%